<strona główna>

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego, które zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela i nosiło nazwę Dnia Nauczyciela. W roku 1982  zmieniono nazwę na Dzień Edukacji Narodowej.

Święto to utworzono w celu upamiętnia powstania Komisji Edukacji Narodowej. Było to pierwsze ministerstwo  oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta powstała z  inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, każdego roku obchodzony jest we wszystkich polskich szkołach Dzień Edukacji Narodowej.

Gimnazjaliści z Krokowej tradycyjnie w tym dniu przygotowują dla wszystkich pracowników szkoły uroczystą akademię. W tym roku również przedstawili z tej okazji piękny program słowno – muzyczny. Wspólnie z przedstawicielami Rady Rodziców przygotowali też dla wszystkich słodki poczęstunek.

W ramach podziękowania nauczycielom za trud włożony w edukację i wychowanie życzenia i podziękowania złożyli: zastępca Wójta Gminy Krokowa Pan Grzegorz Zaczek, przedstawicielka Rady Rodziców Pani Beata Kopciak.

Na ręce dyrektora szkoły przesłane zostały życzenia od posła Ziemi Puckiej Pana Kazimierza Plocke, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i instytucji, rodziców.

BMK

 

.