<strona główna>

29 listopada 2019 roku  uczniowie klas VIII skorzystali z zaproszenia ZSP w Kłaninie na „Dzień Cypryjski”, który był połączony z promocją oraz z upowszechnianiem rezultatów projektu „Mała szkoła – duże możliwości w branży gastronomicznej i hotelarskiej w ZSP w Kłaninie”  W tym dniu uczniowie, którzy odbyli w Pafos 2-tygodniowe zagraniczne praktyki dla uczniów technikum kształcących w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa zaprezentowali młodszym kolegom i ich nauczycielom nowo nabytą wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu sporządzania oraz serwowania potraw kuchni śródziemnomorskiej i pracy w luksusowym hotelu 4* Saint George w Pafos. Wykazali się znajomością podstawowej wiedzy o Cyprze opowiadając o wyjazdach kulturowych.  
Dziękujemy za zaproszenie, prezentację i poczęstunek.

K. Kuptz