<strona główna>

„Warsztaty profilaktyczne – zapobiegania cyberprzemocy – cyberbullying”

Uczniowie klas pierwszych i drugich w marcu br. wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez panią Katarzynę Delicką – Kowalczyk. Zajęcia odbywały się w zespołach klasowych, na których została poruszona tematyka cyberprzemocy, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka w całym procesie.  Podczas warsztatów trenowano rozwijanie kompetencji emocjonalnych wśród gimnazjalistów oraz metod właściwej komunikacji i rozwiązywania konfliktów, a także skutków, jakie może wywołać nękanie/wyśmiewanie drugiej osoby w Internecie.

Po zakończeniu warsztatów zwiększyła się świadomość uczniów dotycząca skutecznej interwencji wobec zastraszania przez Internet oraz bezpieczeństwa w sieci  w tym  m.in.:

 

Aleksandra Kwidzińska 
                                                    Grażyna Zaczek

 

Znalezione obrazy dla zapytania cyberbullying