<strona główna>

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Caritas

 za rok szkolny 2015/2016

 

1/ Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Lubkowie:
-spotkanie z pensjonariuszami  i przedstawienie programu artystycznego pt. „Jan Paweł II -Patron Rodziny” z okazji XV Dnia Papieskiego;
-odwiedziny pensjonariuszy i przedstawienie programu artystycznego pt. „Kto nam ukradł Boże Narodzenie” i wspólny śpiew kolęd;
-kolędowanie  z wręczeniem „pamiątki kolędowania” ;
-wręczenie życzeń pensjonariuszom i pracownikom z okazji Świat Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych (kartki wykonali własnoręcznie uczniowie i nauczyciele).

 2/Współpraca z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci i misjonarzami:
-pomoc dla misji z okazji Tygodnia Misyjnego oraz z okazji Misyjnego Dnia Dzieci ;
- w czasie zimowej przerwy świątecznej kolędowanie misyjne  wolontariuszy SKC w  parafii Żarnowiec na rzecz dzieci z Madagaskaru i wręczenie odwiedzanym rodzinom pamiątki kolędowania;
-zbiórka używanych telefonów komórkowych i znaczków.

 3/ Udział w akcji organizowanej z okazji XV Dnia Papieskiego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”- zbiórka pieniędzy przy kościele w Żarnowcu i przy kaplicy w Dębkach.

 4/ Współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas w Żarnowcu
- zbiórka pieniędzy na cele charytatywne przy kościele w Żarnowcu, np. w związku z parafialnym Dniem Seniora; na rzecz prześladowanych chrześcijan i  ludzi  poszkodowanych;
-sprzedaż zniczy na cmentarzu  w Żarnowcu przed Uroczystością Wszystkich Świętych;
-pomoc w przygotowaniu palm.

 5/ Współpraca z Hospicjum św. Ojca Pio w Pucku
- udział uczniów w akcji „Światełko dla Hospicjum ''- kwestowanie  z wręczeniem zniczy na cmentarzu  w   Krokowej i w Tyłowie;
-udział w akcji „Pola Nadziei na Pomorzu” /„Żonkil”/ - kwestowanie na rzecz Hospicjum św. Ojca Pio w Pucku przy kościele w Żarnowcu,  w Krokowej, Tyłowie  oraz przy kaplicy w Dębkach. 

6/ Udział w uroczystościach patriotyczno- religijnych w Piaśnicy  - 4 października 2015 r.

7/ Sprzątanie   cmentarza w Żarnowcu przed Uroczystością Wszystkich  Świętych.

8/ Udział w akcji  organizowanej przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej:
- pisanie listów i życzeń  dla osób bezdomnych biorących udział w spotkaniu wigilijnym w jadłodajni Caritas w Sopocie;
-wykonywanie różańców ze sznurka  dla uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie /wykonano ok. 150 sztuk.

9/ Udział w w uroczystej  gali z okazji Światowego Dnia Wolontariusza /3 grudnia 2015 r. w Gdańsku-Oliwie.

10/ Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom:
-sprzedaż świec w  Delikatesach Centrum w Krokowej/ w „Delcie” /i w szkole.

11/ Udział w akcji „TAK POMAGAM” / w poprzednich latach „AKCJA KILO”:
-zbiórka produktów spożywczych w  Delikatesach Centrum w Krokowej/ w „Delcie ”/- przed Świętami Bożego Narodzenia i przed Świętami Wielkanocnymi i przygotowanie  świątecznych paczek dla 9 rodzin uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych.

12/ Sprzedaż baranków wielkanocnych.
-sprzedaż w szkole i w  Delikatesach Centrum w Krokowej/ w „Delcie”./

13/ Wyjazd naz Kalwarię Wejherowską w Niedzielę Palmową i udział w Drodze Krzyżowej  - Misterium Męki Pańskiej .

14 /Udział w szkoleniach:
- szkolenie /warsztaty/  I stopnia pt. Wyobraźnia miłosierdzia”. Szkolenie odbyło się w szkole 9 lutego 2016 r.; brało w nim udział 24 uczniów;
- szkolenie /warsztaty/  II stopnia pt. „Wolni od... wolni dla...”. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo -Kolonijnym w Warzenku; brało w nim udział 7 wolontariuszy.

15/ Spotkania formacyjne  i przygotowujące do akcji - przeciętnie raz lub dwa razy   w tygodniu - w zależności od potrzeb.

16/ Spotkania formacyjne z opiekunem duchowym - ks. Bogdanem Bareją.

  Naukę w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej ukończyło 9 wolontariuszy SKC.

 

 

                                                                                  Maria Styn - opiekun SKC