<strona główna>

Po długich i mozolnych przygotowaniach wystartował wreszcie „bigos.pl”. Pod tym hasłem kryje się multimedialna strona krokowskich gimnazjalistów adresowana do uczniów naszej szkoły. Strona nie powstałaby, gdyby nie duża praca ucznia klasy III d Jakuba Wszałka. Kuba pracował nad stroną w ramach projektu edukacyjnego i ilością przepracowanych godzin mógłby obdarzyć niejednego wykonawcę projektu. Przy pracy nad designem portalu pomagała również Dorota Detlaf z klasy III d. Jej rysunki, zdobiąc niektóre nagłówki, będą się odtąd kojarzyć wielu uczniom z wyglądem strony.

Skład pierwszego zespołu redakcyjnego tworzą: Dorota Detlaf, Ola Dębicka, Olga Kortas, Julia Nerek i Paulina Pestilenc.  Opiekę nad całością i funkcję redaktora naczelnego oraz administratora sprawuje pomysłodawca projektu Krzysztof Lipowski, nauczyciel języka polskiego i niemieckiego.