<strona główna>

Czym dziecko żyje, tego się nauczy

 

Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki - uczy się potępiać.

Jeśli dziecko doświadcza wrogości - uczy się walczyć.

Jeśli dziecko musi znosić kpiny - uczy się nieśmiałości.

Jeśli dziecko jest zawstydzane - uczy się poczucia winy.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji - uczy się być cierpliwym.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty - uczy się ufności.

Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone - uczy się doceniać innych.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości - uczy się sprawiedliwości.

Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa - uczy się ufności.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty - uczy się lubić  siebie.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni - uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.

                                                                                                   Autor nieznany, Los Angeles 1991 r.

 

Młodość to czas, w którym człowiek odczuwa największą potrzebę akceptacji i wsparcia, kiedy najbardziej pragnie być wysłuchany i kochany.

                                                                                                                                                                                                                              Jan Paweł II