<strona główna>

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

 

W ramach drugiego etapu przygotowań do konkursu plastycznego pod hasłem : Nieprzeciętni Regionu, uczniowie, jeszcze w dniu spotkania z Lokalnymi Nieprzeciętnymi, wzięli udział w warsztatach plastycznych, które poprowadziły gościnnie, zaproszone do naszej szkoły artystki  : pani Julia Grucza i pani Anna Centkowska.

Rozpoczęte na warsztatach prace plastyczne, uczniowie będą kontynuować przez okres dziesięciu dni. Rezultatem końcowym tych działań, będzie wystawa gotowych dzieł w dniu 2 października bieżącego roku. Nastąpi wówczas rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na szczeblu szkolnym. Natomiast w dniu następnym tj.3 października, w trakcie spotkania autorskiego z pisarką panią Grażyną Bąkiewicz, które odbędzie się w naszej szkole dzięki współpracy z GBP w Krokowej, zostanie wybrana jedna praca, którą autorka spotkania przekaże organizatorom konkursu do dalszej oceny.

Organizatorkami opisanych powyżej dwóch imprez kulturalnych były panie : Wiesława Kujawska – nauczycielka plastyki i Bożena Rzepka – nauczycielka bibliotekarka.

Bożena Rzepka – nauczycielka bibliotekarka.