<strona główna>

Uwaga

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. (Dz. U z 2019r. poz.796) w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) oraz wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE- CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16 kwietnia 2022 r. od godz.00.00 do 30 kwietnia 2022 r. do godziny 23:59.

Wprowadza się całkowity zakaz wstępu do budynku szkoły dla Rodziców i osób postronnych.

W przypadku kontaktu z sekretariatem prosimy kontaktować się drogą elektroniczną : sekretariat.spk@vp.pl,lub telefonicznie: 58/6737660 lub 607608023. W przypadku osobistej wizyty prosimy nacisnąć dzwonek zamieszczony przy wejściu głównym od ul. Szkolnej.

Z nauczycielami prosimy kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny.

Do Szkoły wchodzi się wejściami głównymi od strony ul. Szkolnej i od ul. Kolejowej.

1. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do szkoły.

2. Rodzice przyprowadzający dzieci do klas młodszych pozostawiają dzieci przy wejściu do Szkoły.

3. Rodzice przyprowadzają dzieci do oddziałów przedszkolnych z segmentu C od strony ul. Kolejowej.

Przy wejściu dziecko odbierze pomoc nauczyciela i zaprowadzi przedszkolaka do klasy.

Po zakończonych zajęciach pomoc nauczyciela przyprowadzi przedszkolaka do wejścia od strony ul. Kolejowej.

4. Przedszkolaki z oddziału ukraińskiego przyprowadzane i odbierane będą od strony ul. Szkolnej.

5. Rodzice przychodzący po dzieci przebywające w świetlicy dzwonią dzwonkiem zamieszczonym przy drzwiach głównych od ul. Szkolnej. Dziecko odprowadzi do wyjścia nauczyciel.

6. Uczniowie dojeżdżający po zajęciach odjeżdżają do domu zgodnie z planem odwozów.

7. Prosimy o dostosowanie się i przestrzeganie powyższych zaleceń.

Wiesława Kujawska