<strona główna>

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

L.P.

WYDARZENIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

 

Dyrekcja, nauczyciele

1.09.2022r.

2.

Próbny egzamin ósmoklasisty- język polski

Dyrekcja, nauczyciele

Listopad/Grudzień 2022

3.

Próbny egzamin ósmoklasisty-matematyka

Dyrekcja, nauczyciele

Listopad/Grudzień 2022

4.

Próbny egzamin ósmoklasisty- język obcy nowożytny

Dyrekcja, nauczyciele

Listopad/Grudzień 2022

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.-31.12.2022r.

 

6

Ferie zimowe

16.01-29.01.2023r.

7.

Rozpoczęcie semestru drugiego

 

30.01.2023r.

8.

Wiosenna przerwa świąteczna

06-11.04.2023r.

9.

Egzamin ósmoklasisty- język polski

Dyrekcja, nauczyciele

23.05.2023 r

10.

Egzamin ósmoklasisty- matematyka

Dyrekcja, nauczyciele

24.05.2023 r.

11.

Egzamin ósmoklasisty- język obcy nowożytny

Dyrekcja, nauczyciele

25.05.2023 r.

12.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

13.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrekcja, nauczyciele

23.06.2023r.

14.

Ferie letnie

24.06. -31.08.2023r.