<strona główna>

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej im. kadm. Włodzimierza Steyera przygotowały dla wszystkich pracowników szkoły piękną słowno – muzyczną niespodziankę. Dyrektor szkoły Pan Andrzej Rożek na uroczystym apelu przeczytał list Rzecznika Praw Dziecka.

Przekazał również życzenia od wszystkich przyjaciół szkoły. Osobiście za trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży podziękowanie złożył Zastępca Wójta Gminy Krokowa Pan Grzegorz Zaczek. 

                                                                                                                BMK

 

.